Google+-social linkedin-social facebook-social twitter-social

“DRY CARGO IN CONTROL”

Service en Onderhoud

Onderhoud van uw installatie is essentieel voor de continuïteit van uw bedrijf. Stilstand is immers achteruitgang. Een vaak gestelde vraag bij preventief onderhoud is “wanneer moeten wij onderhoud plegen?”. B.O.S. Nederland geeft u het antwoord op deze vraag.

Onderhoud beladingsbalgen:

Beladingsbalgen zijn een onmisbaar component voor het stofvrij verladen in open- of gesloten vrachtwagens, treinen of schepen. Om uw beladingsbalgen goed te laten functioneren en deze stofvrije verlading te kunnen blijven garanderen is goed onderhoud van essentieel belang. B.O.S. Nederland onderhoud alle merken en typen beladingsbalgen zoals Torex, Boersema, Moduflex, Muhr en MIX. Desgewenst stellen wij samen met u als opdrachtgever een onderhoudsplan op en voeren volgens afspraak een inspectie uit waarna een inspectierapport wordt opgesteld. Aansluitend ontvangt u een offerte voor het herstellen van de tekortkomingen. Voordelen van ons onderhoudssysteem:

 • jaarlijkse inspectie
 • kleine reparaties worden direct uitgevoerd
 • inspectierapport per beladingsbalg
 • duidelijke offerte voor herstellen tekortkomingen
 • snelle en vakkundige uitvoering herstelwerkzaamheden

Wij beschikken over een ruim assortiment onderdelen voor diverse merken beladingsbalgen zodat wij ook in geval van calamiteiten snel kunnen reageren waardoor uw stilstand tot een minimum wordt beperkt.

Onderhoud Kleppen en afsluiters:

Om uw productstroom op een goede en veilige manier te controleren zijn kleppen en afsluiters cruciaal voor uw productieproces en de veiligheid hiervan. Om uw kleppen en afsluiters goed te laten functioneren en de juiste werking hiervan te kunnen blijven garanderen is goed onderhoud van essentieel belang. B.O.S. Nederland onderhoud alle merken en typen kleppen en afsluiters zoals WAM, MIX, SCUTTI en TBMA. Desgewenst stellen wij samen met u als opdrachtgever een onderhoudsplan op en voeren volgens afspraak een inspectie uit waarna een inspectierapport wordt opgesteld. Aansluitend ontvangt u een offerte voor het herstellen van de tekortkomingen. Voordelen van ons onderhoudssysteem:

 • jaarlijkse inspectie
 • kleine reparaties worden direct uitgevoerd
 • inspectierapport per afsluiter
 • duidelijke offerte voor herstellen tekortkomingen
 • snelle en vakkundige uitvoering herstelwerkzaamheden

Wij beschikken over een ruim assortiment onderdelen voor diverse merken afsluiters zodat wij ook in geval van calamiteiten snel kunnen reageren waardoor uw stilstand tot een minimum wordt beperkt.

Onderhoud pijpschroeven:

Schroeftransporteurs worden veelvuldig ingezet voor het transport van poeders en granulaten. Vanwege de mechanische belasting op zowel de aandrijving als ook op (tussen)lagers en schroeflinten is onderhoud van cruciaal belang. B.O.S. Nederland onderhoud alle merken en typen schroeftransporteurs zoals WAM en SCUTTI. Desgewenst stellen wij samen met u als opdrachtgever een onderhoudsplan op en voeren volgens afspraak een inspectie uit waarna een inspectierapport wordt opgesteld. Aansluitend ontvangt u een offerte voor het herstellen van de tekortkomingen. Voordelen van ons onderhoudssysteem:

 • jaarlijkse inspectie
 • kleine reparaties worden direct uitgevoerd
 • inspectierapport per schroeftransporteur
 • duidelijke offerte voor herstellen tekortkomingen
 • snelle en vakkundige uitvoering herstelwerkzaamheden

Wij beschikken over een ruim assortiment onderdelen voor diverse merken schroeftransporteurs zodat wij ook in geval van calamiteiten snel kunnen reageren waardoor uw stilstand tot een minimum wordt beperkt.

Onderhoud silo onderdelen:

Silo onderdelen dragen bij aan de veiligheid en uitstroom van uw silo’s of bunkers.  Veel van deze onderdelen zijn in of op de silo gemonteerd en worden vaak “vergeten”.  Om de juiste werking van genoemde silo onderdelen te kunnen blijven garanderen is regulier onderhoud van cruciaal belang. B.O.S. Nederland onderhoud alle merken en typen silo onderdelen. Desgewenst stellen wij samen met u als opdrachtgever een onderhoudsplan op en voeren volgens afspraak een inspectie uit waarna een inspectierapport wordt opgesteld. Aansluitend ontvangt u een offerte voor het herstellen van de tekortkomingen. Voordelen van ons onderhoudssysteem:

 • jaarlijkse inspectie
 • kleine reparaties worden direct uitgevoerd
 • inspectierapport per silo onderdeel
 • duidelijke offerte voor herstellen tekortkomingen
 • snelle en vakkundige uitvoering herstelwerkzaamheden

Wij beschikken over een ruim assortiment onderdelen voor diverse merken silo onderdelen zodat wij ook in geval van calamiteiten snel kunnen reageren waardoor uw stilstand tot een minimum wordt beperkt.

Onderhoud ontstoffingsfilters:

Ontstoffingsfilters zorgen voor een stofvrije afvoer van transport- of afgezogen lucht.  Een goede en juiste werking van uw ontstoffingsfilters is van cruciaal belang voor het welzijn van uw medewerkers, directe omgeving en de werking en veiligheid van componenten zoals silo’s en bunkers. B.O.S. Nederland onderhoud alle merken en typen ontstoffingsfilters zoals WAIWELDAI, WAM, MIX, SCUTTI, DONALDSON en overige merken. Desgewenst stellen wij samen met u als opdrachtgever een onderhoudsplan op en voeren volgens afspraak een inspectie uit waarna een inspectierapport wordt opgesteld. Aansluitend ontvangt u een offerte voor het herstellen van de tekortkomingen. Voordelen van ons onderhoudssysteem:

 • jaarlijkse inspectie
 • kleine reparaties worden direct uitgevoerd
 • inspectierapport per ontstoffingsfilter
 • duidelijke offerte voor herstellen tekortkomingen
 • snelle en vakkundige uitvoering herstelwerkzaamheden

Wij beschikken over een ruim assortiment onderdelen voor diverse merken ontstoffingsfilters zodat wij ook in geval van calamiteiten snel kunnen reageren waardoor uw stilstand tot een minimum wordt beperkt.

Onderhoud overige componenten:

Wij hebben op deze pagina het onderhoud van onze productgroepen uitgelicht. Binnen uw productieproces worden nog veel meer componenten intensief gebruikt. Denkt u hierbij aan Airslides, elevatoren, doseersluizen etc.  Om uw productieproces  op een goede en veilige manier te laten verlopen is onderhoud van essentieel belang. B.O.S. Nederland onderhoud vele merken en typen componenten. Desgewenst stellen wij samen met u als opdrachtgever een onderhoudsplan op en voeren volgens afspraak een inspectie uit waarna een inspectierapport wordt opgesteld. Aansluitend ontvangt u een offerte voor het herstellen van de tekortkomingen. Voordelen van ons onderhoudssysteem:

 • jaarlijkse inspectie
 • kleine reparaties worden direct uitgevoerd
 • inspectierapport per afsluiter
 • duidelijke offerte voor herstellen tekortkomingen
 • snelle en vakkundige uitvoering herstelwerkzaamheden

Wij beschikken over een ruim assortiment onderdelen voor diverse componenten zodat wij ook in geval van calamiteiten snel kunnen reageren waardoor uw stilstand tot een minimum wordt beperkt.

Foto impressie: